διαταραχές

Οι πιο συχνές διαταραχές που συναντάμε σε παιδιά είναι αυτές που αφορούν το λόγο, την επικοινωνία και την ομιλία. Κάθε διαταραχή μπορεί να γίνει αντιληπτή σε διαφορετικές ηλικίες και η σοβαρότητα ποικίλει ανάλογα με το είδος της διαταραχής.

Ένα παιδί που φαινομενικά έχει κάποια ελλείματα σε σχέση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και κάποια διαταραχή. Για να δούμε αν κάποιο παιδί έχει οποιαδήποτε διαταραχή θα πρέπει να ξέρουμε το ιατρικό ιστορικό του και να εξετάσουμε τους τομείς του λόγου, της επικοινωνίας και της ομιλίας μέσα από σταθμισμένες δοκιμασίες λαμβάνοντας υπόψη μας τις δεξιότητες που εκτιμάται να έχει αποκτήσει αναλόγως της ηλικίας του (αναπτυξιακά ορόσημα). Αυτό μπορεί να γίνει είτε από κάποιον ειδικό που έχει πρόσβαση σε τέτοιες δοκιμασίες είτε από μια διεπιστημονική ομάδα.

Καλό είναι λοιπόν όταν υποπτευόμαστε ότι το παιδί μας έχει κάποια δυσκολία στο λόγο του να απευθυνόμαστε σε κάποιον λογοθεραπευτή που θα μπορέσει να μας κατευθύνει και να λύσει όποιες απορίες υπάρχουν σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού μας. Μην ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση θα φέρει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα!