διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας

Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας

Η Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας είναι μια νευρολογική διαταραχή όπου η πληροφορία που δέχεται ένα άτομο από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεων το οδηγεί σε μη αναμενόμενη, συνήθως έντονη αντίδραση. Η αισθητηριακή επεξεργασία αφορά τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα δέχεται το μήνυμα από τις αισθήσεις μας και το μετατρέπει σε αντίδραση. Στα παιδιά με διαταραχή σε αυτόν τον τομέα, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να οργανώσει σωστά την αισθητηριακή πληροφορία και την αντίδραση σε αυτήν. Οι δυσκολίες μπορεί να αφορούν ήχους, υφές, τροφές, μυρωδιές, φωτεινότητα κ.α., με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε έντονα ξεσπάσματα χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί, αποφυγή καταστάσεων ή ακόμα και δυσκολία στον κινητικό συντονισμό.
Continue reading

οθόνες και ανάπτυξη

Οθόνες και γλωσσική ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια η έντονη παρουσία των οθονών (tablet, smartphones, υπολογιστές, τηλεοράσεις κλπ) στην καθημερινότητα των παιδιών έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα σε ολοένα και περισσότερες έρευνες για τις επιπτώσεις που έχουν στην ανάπτυξη τους. Έτσι, σε αυτό το άρθρο θα δούμε μέσα από κάποιες από αυτές ποιοι τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης, κυρίως, επηρεάζονται.
Continue reading

φωνολογική ενημερότητα

Η Φωνολογική Ενημερότητα στην ανάγνωση και γραφή

Η φωνολογική ενημερότητα είναι μια μεταγλωσσική διαδικασία που αφορά τη δεξιότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται και να αναλύει τα επιμέρους τμήματα μιας πρότασης, μιας συλλαβής και τέλος μιας λέξης. Αυτή η διαδικασία αρχίζει να αναπτύσσεται στα 3 έτη, ξεκινώντας από την διάκριση των διαφορετικών λέξεων σε μια πρόταση και ολοκληρώνεται μέχρι τα 5 έτη όπου το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τους διαφορετικούς ήχους μέσα σε μια λέξη. Ένα παιδί, δηλαδή, στο νήπιο θα πρέπει να μπορεί να βρίσκει λέξεις που αρχίζουν με κοινό γράμμα, να ξεχωρίζει αυτές που διαφοροποιούνται κατά ένα φώνημα (ήχο) και να χωρίζει μια λέξη σε συλλαβές.  

Continue reading

ΔΕΠΥ

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Η ΔΕΠ-Υ είναι μια νευροβιολογική διαταραχή που αφορά μια κατάσταση του εγκεφάλου όπου επηρεάζεται η ικανότητα να διατηρείται η προσοχή. Αυτή η διαταραχή συναντάται πιο συχνά στα αγόρια και χαρακτηρίζει το 5% των παιδιών σχολικής ηλικίας. Η διάγνωση μπορεί να γίνει μετά το 4ο έτος ενός παιδιού και κυρίως κατά τη διάρκεια του δημοτικού, καθώς νωρίτερα μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό ένα παιδί να μην μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του ή να έχει περισσότερη ενέργεια. 

Continue reading

τραυλισμός

Διαταραχή ροής της ομιλίας (Τραυλισμός)

Ο τραυλισμός είναι μια επικοινωνιακή διαταραχή που επηρεάζει την ομαλή ροή της ομιλίας που ξεκινάει στην παιδική ηλικία και συχνά διαρκεί μέχρι την ενήλικη ζωή. Για να γίνει διάγνωση τραυλισμού θα πρέπει το άτομο να εμφανίζει για μεγάλο διάστημα και έντονα δυσκολίες στη ροή καθώς μπορεί κάποια παιδιά να εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά τραυλισμού κατά τη διάρκεια της γλωσσικής ανάπτυξης τα οποία εξαλείφονται στην πορεία.

Continue reading

πρώιμα σημάδια αυτισμού

Τα πρώιμα σημάδια του αυτισμού

Όταν μιλάμε για αυτισμό αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών που αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και την στερεοτυπική συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι δυσκολίες αυτές δεν είναι ίδιες ούτε εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα άτομα και για αυτό το λόγο αναφερόμαστε στον όρο Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

Continue reading

ο ρόλος του γονέα στο παιδί με μαθησιακές δυσκολίες

Ο ρόλος του γονέα στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες παίζει η αντιμετώπιση του από τους γονείς καθώς και η μελέτη που γίνεται στο σπίτι. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να νιώθει αυτοπεποίθηση και να οργανωθεί ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου.

Continue reading

ειδική γλωσσική διαταραχή

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή – Τι είναι και ποια χαρακτηριστικά παρατηρούμε

Η ειδική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από σοβαρά ελλείμματα στην γλωσσική ικανότητα χωρίς κάποιον άλλο προφανή λόγο, όπως για παράδειγμα νοητική υστέρηση, αυτισμό κτλ. Στο παιδί με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, η μη λεκτική νοημοσύνη εμφανίζεται τυπική για την ηλικία του σε αντίθεση με τη λεκτική που φαίνεται να παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση.

Continue reading

σχολική ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα – από το νήπιο στο δημοτικό

Όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια ακούμε τον όρο σχολική ετοιμότητα ή σχολική ωριμότητα στα πλαίσια της μετάβασης του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Τι σημαίνει όμως αυτός ο όρος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν αν ένα παιδί είναι έτοιμο ή όχι;

Continue reading

χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αν παρατηρήσουμε στο παιδί μας καλό είναι να προχωρήσουμε σε ένα έλεγχο για πιθανή ύπαρξη Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Εδώ θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά με βάση τους τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι δυσκολίες αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Continue reading