γνωρίστε μας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο γραφείο αφορούν την Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση διαταραχών Λόγου, Ομιλίας και επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Φωνολογικές Διαταραχές

  • Διαταραχές Άρθρωσης

  • Διαταραχές ροής ομιλίας (Τραυλισμός)

  • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

  • Ειδική Γλωσσική Ανάπτυξη

  • Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Καθυστέρηση ομιλίας

  • Διάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητα

  • Σύνδρομα

  • Νοητική Υστέρηση